Επιλογές

Σας γνωστοποιούμε τους πίνακες με τις τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών (Δασκάλων - Νηπιαγωγών - Δασκάλων ΕΑΕ - Ειδικοτήτων) από Διάθεση ΠΥΣΠΕ σε εναπομείναντες κενές οργανικές θέσεις των Σχολικών Μονάδων της Δ/νσης Π.Ε. Δυτ. Θεσσαλονίκης, τους πίνακες με τα εναπομείναντα οργανικά κενά καθώς και τις καταστάσεις με τα ονόματα των εκπαιδευτικών που δεν κατέστη δυνατό να τοποθετηθούν σύμφωνα με τη δήλωση προτίμησής τους μετά τις δεύτερες τοποθετήσεις και παρέμειναν στη Διάθεση. 

Δείτε τις τοποθετήσεις, τα εναπομείναντα κενά και την ανακοίνωση εδώ..