• Για τον Πίνακα των Τοποθετήσεων πατήστε εδώ...
  • Για τον Πίνακα των Εκπαιδευτικών που παρέμειναν στη Διάθεση μετά την Α΄ Φάση των Τοποθετήσεων πατήστε εδώ...
  • Για την Πρόσκληση για Δήλωση Τοποθέτησης των Εκπαιδευτικών που παρέμειναν στη Διάθεση μετά την Α΄ Φάση των Τοποθετήσεων πατήστε εδώ...
  • Για το Έντυπο της Δήλωσης Τοποθέτησης πατήστε εδώ...
  • Για τα Εναπομείναντα Οργανικά Κενά ανά κλάδο μετά την Α΄ Φάση των Τοποθετήσεων πατήστε εδώ...