• Για την Πρόσκληση πατήστε εδώ...
  • Για τον Πίνακα των Λειτουργικά Υπεράριθμων Εκπαιδευτικών ΠΕ06 πατήστε εδώ...
  • Για τον Πίνακα των Λειτουργικών Κενών ΠΕ06 (ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 17-08-2018) πατήστε εδώ...
  • Για το Έντυπο Δήλωσης Τοποθέτησης από Υπεραριθμία πατήστε εδώ...