Σας ενημερώνουμε ότι από τη φετινή σχολική χρονιά 2018-2019 οι δηλώσεις τοποθέτησης στο ΠΥΣΠΕ Δυτικής Θεσσαλονίκης θα γίνονται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας http://pyspedt.gr/dilosi/index.php.
Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί θα μπαίνουν στην εν λόγω διεύθυνση, όπου στο πρώτο πεδίο της αρχικής οθόνης θα καταχωρούν με κεφαλαία γράμματα μόνο το επώνυμο τους και στο δεύτερο πεδίο τον αριθμό μητρώου τους. Πατώντας «Συνέχεια» το σύστημα θα ζητά από τους εκπαιδευτικούς έναν (1) τετραψήφιο αριθμό (pin) της επιλογής τους. Ο αριθμός αυτός αποτελεί το password για την είσοδο των εκπαιδευτικών στην πλατφόρμα. Τον γνωρίζουν μόνο οι ίδιοι και σε συνδυασμό με το επώνυμο και τον αριθμό μητρώου διασφαλίζεται το απόρρητο των δεδομένων. Θα χρησιμοποιείται κατά την είσοδο στην πλατφόρμα για την υποβολή της αίτησης, τη διόρθωση, την τροποποίηση, έως και την οριστική υποβολή, η οποία θα γίνεται με βάση την προθεσμία που θα δίνεται σε κάθε περίπτωση από το ΠΥΣΠΕ.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Απλή «Αποθήκευση» δεν σημαίνει ότι έχει υποβληθεί η αίτησή σας. Πρέπει να γίνεται επιλογή «Οριστική Υποβολή» ώστε να ολοκληρώνεται η διαδικασία.
Επιπλέον, τονίζεται ότι η συγκεκριμένη πλατφόρμα θα παραμένει ενεργή μόνο για τους εκπαιδευτικούς για τους οποίους θα γίνεται κάθε φορά αντίστοιχη Πρόσκληση από το ΠΥΣΠΕ.
Περισσότερες πληροφορίες καθώς και οδηγίες χρήσης υπάρχουν στην αρχική σελίδα εισόδου της ηλεκτρονικής πλατφόρμας υποβολής.