Επιλογές

  • Για τον Πίνακα με τις Λειτουργικές Υπεραριθμίες ΠΕ60 (ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 24-08-2018) πατήστε εδώ...
  • Για τον Πίνακα με τις Λειτουργικές Υπεραριθμίες ΠΕ70 (2η ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 24-08-2018) πατήστε εδώ...
  • Για τον Πίνακα με τα Λειτουργικά Κενά ΠΕ60 (ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 24-08-2018) πατήστε εδώ...
  • Για τον Πίνακα με τα Λειτουργικά Κενά ΠΕ70 πατήστε εδώ...
  • Για το Έντυπο της Θετικής Δήλωσης Υπεραριθμίας πατήστε εδώ...
  • Για το Έντυπο της Αρνητικής Δήλωσης Υπεραριθμίας πατήστε εδώ...
  • Για τις Ομάδες Σχολείων πατήστε εδώ...