• Για τους Πίνακες των Τοποθετήσεων ανά κλάδο πατήστε εδώ...

Όσοι εκπαιδευτικοί δεν περιλαμβάνονται στους παραπάνω Πίνακες, παραμένουν στις οργανικές τους θέσεις.