• Για τον Πίνακα των Τοποθετήσεων ΠΕ06 πατήστε εδώ...

Όσοι εκπαιδευτικοί δεν περιλαμβάνονται στον παραπάνω Πίνακα, παραμένουν στις οργανικές τους θέσεις.