• Για τους Πίνακες των Υπεράριθμων Εκπαιδευτικών ανά κλάδο (ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕ70 - 03-09-2018) πατήστε εδώ...
  • Για τους Πίνακες των Λειτουργικών Κενών ανά κλάδο (ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕ60 & ΠΕ70 - 03-09-2018) πατήστε εδώ...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ

 

 - Οι υπεράριθμοι εκπαιδευτικοί θα παρουσιαστούν την Δευτέρα 3/9/2018 στην οργανική τους.
 - Οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να τοποθετηθούν σε κενό της ομάδας  τους κατά προτεραιότητα (Π.Δ. 50/1986) θα προσέλθουν στα γραφεία της Διεύθυνσης προκειμένου να κάνουν δήλωση τοποθέτησης την Δευτέρα 3/9/2018 από 8:00 έως 12:30.
 - Οι υπόλοιποι που δεν επιθυμούν να τοποθετηθούν σε κενό της ομάδας  τους κατά προτεραιότητα (Π.Δ. 50/1986) θα στείλουν υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνουν πως θέλουν να κριθούν με τη διάθεση σε όλα τα κενά.
 - Σε κάθε περίπτωση θα προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά:
     1) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης,
     2) Πιστοποιητικό εντοπιότητας,
     3) Δικαιολογητικό συνυπηρέτησης.