• Για τους Πίνακες των Τοποθετήσεων ΠΕ06 & ΠΕ11 Κατά Προτεραιότητα πατήστε εδώ...
  • Για τους Πίνακες των Τοποθετήσεων ανά κλάδο πατήστε εδώ...
  • Για τους Πίνακες των Εκπαιδευτικών που έμειναν χωρίς τοποθέτηση πατήστε εδώ...
  • Για τα Εναπομείναντα Λειτουργικά Κενά ανά κλάδο (ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕ06 - 03-09-2018) πατήστε εδώ...

Οι εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων που έμειναν χωρίς τοποθέτηση μετά την 25η Πράξη/31-08-2018 θα προσέλθουν στα Γραφεία της Διεύθυνσης την Δευτέρα 03-09-2018 από τις 08:00 έως τις 12:30 προκειμένου να αναλάβουν υπηρεσία και να κάνουν εκ νέου Δήλωση Τοποθέτησης στα εναπομείναντα κενά στις ειδικότητες που υπάρχουν.