Επιλογές

  • Για τους Πίνακες των Τοποθετήσεων ανά κλάδο πατήστε εδώ...

Οι εκπαιδευτικοί που τοποθετήθηκαν κατά προτεραιότητα/υπεραριθμία οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία στο σχολείο της νέας τους τοποθέτησης αύριο Τρίτη 04-09-2018.