• Για την Πρόσκληση πατήστε εδώ...
  • Για το Έντυπο της Δήλωσης Τοποθέτησης πατήστε εδώ...
  • Για τα Λειτουργικά Κενά ΣΜΕΑΕ-ΤΕ ανά κλάδο πατήστε εδώ...

Σας ενημερώνουμε ότι οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ71, ΠΕ61 και ΠΕ70, ΠΕ60 ΕΑΕ που προσλήφθηκαν για την Παράλληλη Στήριξη θα προσέλθουν την Δευτέρα 10-09-2018 από τις 12:00 έως τις 14:00 στα Γραφεία της Διεύθυνσης προκειμένου να δηλώσουν σε λειτουργικά κενά.