• Για τις Αποσπάσεις εντός ΠΕ60 πατήστε εδώ...
  • Για τις Αποσπάσεις εντός ΠΕ70 πατήστε εδώ...

Σας ενημερώνουμε ότι οι εκπαιδευτικοί που περιλαμβάνονται στις παραπάνω Αποσπάσεις δε θα μετακινηθούν από τις θέσεις τους εώς ότου ολοκληρωθεί η διαδικασία των τοποθετήσεων των αποσπασμένων εκπαιδευτικών από άλλα ΠΥΣΠΕ.