Για τον Πίνακα των Τοποθετήσεων πατήσε εδώ...

Επισημαίνεται ότι οι εκπαιδευτικοί που περιλαμβάνονται στον παραπάνω πίνακα θα παραμείνουν στις Σχολικές Μονάδες της αρχικής τους τοποθέτησης μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία τοποθετήσεων και των αναπληρωτών εκπαιδευτικών (Τρίτη 09-10-2018).