Επιλογές

Σας ενημερώνουμε ότι οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί Παράλληλης Στήριξης που προσλήφθηκαν στις 08-11-2018 στη ΔΠΕ Δυτ. Θεσ/νίκης θα παρουσιαστούν στα Γραφεία της Διεύθυνσης (Κολοκοτρώνη 22, Σταυρούπολη) τη Τρίτη 13-11-2018 από τις 09:00 έως και τις 12:00 (νέα ημερομηνία & ώρα), προκειμένου να υποβάλουν δήλωση τοποθέτησης. Τα κενά Παράλληλης Στήριξης θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης τη Δευτέρα 12-11-2018 μετά τις 12:00.