Επιλογές

Σας ενημερώνουμε ότι οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί Ενιαίου Τύπου που προσλήφθηκαν στις 08-11-2018 στη ΔΠΕ Δυτ. Θεσ/νίκης θα παρουσιαστούν στα στα Γραφεία της Διεύθυνσης (Κολοκοτρώνη 22, Σταυρούπολη) την Τρίτη 13-11-2018 από τις 09:00 έως και τις 12:00, προκειμένου να υποβάλουν δήλωση τοποθέτησης. Τα κενά Ενιαίου Τύπου θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης τη Δευτέρα 12-11-2018 μετά τις 14:00.