Επιλογές

  • Για τον Πίνακα των Τοποθετήσεων (Α΄ Φάση) πατήστε εδώ...

Καλούνται οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί ΠΕ70 ΤΥ-ΖΕΠ που παρέμειναν χωρίς τοποθέτηση να προσέλθουν για να υποβάλουν εκ νέου δήλωση τοποθέτησης στα Γραφεία της Διεύθυνσης (Κολοκοτρώνη 22, Σταυρούπολη) την Τρίτη 13-11-2018 από τις 09:00 έως και τις 12:00, προκειμένου να τοποθετηθούν στα εναπομείναντα κενά Σχολικών Μονάδων της Δ/νσης Π.Ε. Δυτ. Θεσ/νίκης.

  • Για τον Πίνακα των Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών ΠΕ70 ΤΥ-ΖΕΠ χωρίς τοποθέτηση πατήστε εδώ...
  • Για τον Πίνακα με τα Εναπομείναντα Λειτουργικά Κενά ΠΕ70 ΤΥ-ΖΕΠ πατήστε εδώ...