Επιλογές

  • Για τον Πίνακα των Τοποθετήσεων ΠΕ60.ΕΑΕ ΠΣ ΕΑΕ (ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ - 14-11-2018) πατήστε εδώ...
  • Για τον Πίνακα των Τοποθετήσεων ΠΕ71/ΠΕ70.ΕΑΕ ΠΣ ΕΑΕ (ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ - 14-11-2018) πατήστε εδώ...
  • Για τον Πίνακα των Τοποθετήσεων ΠΕ71 ΠΣ ΕΝΓ πατήστε εδώ...

Καλούνται οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί ΠΕ70.ΕΑΕ ΠΣ ΕΑΕ που παρέμειναν χωρίς τοποθέτηση να προσέλθουν για να υποβάλουν εκ νέου δήλωση τοποθέτησης στα Γραφεία της Διεύθυνσης (Κολοκοτρώνη 22, Σταυρούπολη) την Τετάρτη 14-11-2018 από τις 09:00 έως και τις 12:00, προκειμένου να τοποθετηθούν στα εναπομείναντα κενά Παράλληλης Στήριξης ΕΑΕ Σχολικών Μονάδων της Δ/νσης Π.Ε. Δυτ. Θεσ/νίκης.

  • Για τον Πίνακα των Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών ΠΕ70.ΕΑΕ ΠΣ ΕΑΕ χωρίς τοποθέτηση πατήστε εδώ...
  • Για τον Πίνακα με τα Εναπομείναντα Λειτουργικά Κενά ΠΕ71/ΠΕ70.ΕΑΕ ΠΣ ΕΑΕ πατήστε εδώ...