Επιλογές

  • Για τον Πίνακα των Υποδιευθυντών/ντριών (Β΄ Φάση) πατήστε εδώ...

Επισημαίνεται ότι οι εκπαιδευτικοί που περιλαμβάνονται στον παραπάνω πίνακα θα κάνουν Ανάληψη Υπηρεσίας ως Υποδιευθυντές/ντριες στις Σχολικές Μονάδες τους αύριο Τετάρτη 21-11-2018.