• Για τον Πίνακα των Τοποθετήσεων ΠΕ60.ΕΑΕ ΠΣ ΕΑΕ πατήστε εδώ...
  • Για τον Πίνακα των Τοποθετήσεων ΠΕ70.ΕΑΕ & ΠΕ70 ΠΣ ΕΑΕ (ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΕ70 ΠΣ ΕΑΕ - 06-12-2018) πατήστε εδώ...

Επισημαίνεται ότι οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί που περιλαμβάνονται στους παραπάνω πίνακες θα παρουσιαστούν στις Σχολικές Μονάδες τοποθέτησής τους αύριο Πέμπτη 06-12-2018.