• Για τον Πίνακα των Τοποθετήσεων ανά κλάδο Γενικής (ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕ08 - 06-12-2018) πατήστε εδώ...

Επισημαίνεται ότι οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί που περιλαμβάνονται στους παραπάνω πίνακες θα παρουσιαστούν στις Σχολικές Μονάδες τοποθέτησής τους αύριο Πέμπτη 06-12-2018.