• Για τον Πίνακα των τοποθετήσεων των αναπληρωτών εκπ/κών ΠΕ70 Τμημάτων Ένταξης και των αναπληρωτών εκπ/κών Ειδικοτήτων ΣΜΕΑΕ πατήστε εδώ...
  • Για τον Πίνακα των τοποθετήσεων των αναπληρωτών εκπ/κών ΠΕ70 Παράλληλης Στήριξης πατήστε εδώ...