• Για τον Πίνακα των Υποψηφίων πατήστε εδώ...

Οι ενστάσεις υποβάλλονται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) στο Πρωτόκολλο της Δ/νσης Π.Ε. Δυτικής Θεσσαλονίκης από Παρασεκυή 08-02-2019 έως και Τρίτη 12-02-2019.