Επιλογές

Σας γνωστοποιούμε τους Πίνακες των λειτουργικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ70 Δασκάλων και ΠΕ60 Νηπιαγωγών καθώς και τους Πίνακες ενδεικτικών λειτουργικών κενών ΠΕ70 και ΠΕ60 των Σχολικών Μονάδων της Δ/νσης Π.Ε. Δυτ. Θεσ/νίκης.
Οι εκπαιδευτικοί που κρίθηκαν λειτουργικά υπεράριθμοι καλούνται να υποβάλλουν δηλώσεις τοποθέτησης επί των κενών λειτουργικών θέσεων της ομάδας ή των όμορων ομάδων των Σχολείων από τα οποία κρίθηκαν υπεράριθμοι την Πέμπτη 04-09-2014 από τις 8.00 έως τις 15.00 στο Π.Υ.Σ.Π.Ε Δυτ. Θεσ/νίκης (Κολοκοτρώνη 22, Σταυρούπολη).

Όσοι από τους παραπάνω εκπαιδευτικούς θα δηλώσουν εγγράφως ότι δεν επιθυμούν να τοποθετηθούν κατά προτεραιότητα σε Σχολείο της ίδιας και εφόσον δεν είναι δυνατόν όμορων ομάδων σύμφωνα με το άρθρο 14 του Π.Δ. 50/1996 και δεν υποβάλλουν δήλωση τοποθέτησης, θα τοποθετηθούν με τους εκπαιδευτικούς που έχουν παραμείνει στη Διάθεση.

Οι δηλώσεις τοποθέτησης μπορούν να κατατεθούν αυτοπροσώπως στη Δ/νση εντός της παραπάνω προθεσμίας.  

Δείτε τους πίνακες  και τη σχετική ανακοίνωση εδώ...