• Για την Ανακοίνωση πατήστε εδώ...
  • Για το Έντυπο της Δήλωσης Τοποθέτησης πατήστε εδώ...
  • Για τις Ομάδες Σχολείων 2019-2020 πατήστε εδώ...
  • Για τον Πίνακα Αιτούντων Μετάθεσης Εκπ/κών για Βελτίωση ή Οριστική Τοποθέτση πατήστε εδώ...
  • Για τα Οργανικά Κενά ΠΕ60 πατήστε εδώ...

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στη Γραμματεία του ΠΥΣΠΕ Δυτικής Θεσ/νίκης, τηλέφωνο: 2310-643042.