• Για την Ανακοίνωση πατήστε εδώ...
  • Για το Έντυπο της Δήλωσης Τοποθέτησης πατήστε εδώ...
  • Για τις Ομάδες Σχολείων 2019-2020 πατήστε εδώ...
  • Για τον Πλήρη Πίνακα Αιτούντων Μετάθεσης Εκπ/κών για Βελτίωση ή Οριστική Τοποθέτση πατήστε εδώ...
  • Για τους Πίνακες των Οργανικών Κενών ανά Ειδικότητα πατήστε εδώ...