Επιλογές

  • Για τον Πίνακα των Βελτιώσεων-Οριστικών Τοποθετήσεων πατήστε εδώ...
  • Για τον Πίνακα των Εκπαιδευτικών που παρέμειναν στη Διάθεση πατήστε εδώ...
  • Για την Πρόσκληση της Β΄ Φάσης Τοποθετήσεων Εκπ/κών που παρέμειναν στη Διάθεση πατήστε εδώ...
  • Για τα εναπομείναντα Οργανικά Κενά πατήστε εδώ...