Επιλογές

Σας γνωστοποιούμε τους Πίνακες με τις τοποθετήσεις των λειτουργικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ70 Δασκάλων και ΠΕ60 Νηπιαγωγών σε κενές λειτουργικές θέσεις των Σχολικών Μονάδων της Δ/νσης Π.Ε. Δυτ. Θεσ/νίκης

Δείτε τους πίνακες εδώ....