Επιλογές

  • Για τον Πίνακα των τοποθετήσεων Β΄ Φάσης πατήστε εδώ...
  • Για τον Πίνακα των τοποθετήσεων Γ΄ Φάσης πατήστε εδώ...
  • Για τον Πίνακα των εκπ/κών που παρέμειναν στη Διάθεση μετά την ολοκλήρωση των τοποθετήσεων Β΄ και Γ΄ Φάσης πατήστε εδώ...

Καλούνται οι δύο εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ60 που παρέμειναν στη Διάθεση να κάνουν εκ νεόυ δήλωση τοποθέτησης στα εναπομείναντα οργανικά κενά Νηπιαγωγείων μέχρι τη Δευτέρα 15-07-2019 και ώρα 14.00 στα Γραφεία του ΠΥΣΠΕ Δυτ. Θεσ/νίκης (Γραφείο 4 - 1ος όροφος). Η ανακοινοποίηση στον κλάδο ΠΕ60 στη Διάθεση αφορά στην αφαίρεση εκπ/κού η οποία εκ παραδρομής εμφανίστηκε στη Διάθεση ΠΥΣΠΕ, ενώ κατείχε οργανική θέση.