Μετά από επανέλεγχο των μορίων των συναδέλφων που παρέμειναν στη διάθεση του κλάδου ΠΕ70, γίνεται ανακοινοποίηση του Πίνακα των τοποθετήσεων Γ΄ Φάσης ως προς τον κλάδο ΠΕ70, καθώς και του Πίνακα των εκπαιδευτικών ΠΕ70 που παρέμειναν στη Διάθεση μετά τη Γ΄ Φάση.

  • Για τον ανακοινοποιημένο Πίνακα των τοποθετήσεων ΠΕ70 Γ΄ Φάσης πατήστε εδώ...
  • Για τον ανακοινοποιημένο Πίνακα των εκπ/κών ΠΕ70 που παρέμειναν στη Διάθεση μετά την ολοκλήρωση της Γ΄ Φάσης πατήστε εδώ...