Σας κοινοποιούμε τους πίνακες με τα ενδεικτικά λειτουργικά κενά κλάδων ΠΕ70 Δασκάλων & ΠΕ60 Νηπιαγωγών όπως αναμορφώθηκαν μετά τις τοποθετήσεις των λειτουργικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών της Διεύθυνσης Π.Ε. Δυτικής Θεσσαλονίκης.
Οι εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ70 Δασκάλων και ΠΕ60 Νηπιαγωγών που παρέμειναν στη Διάθεση της Διεύθυνσης Π.Ε. Δυτικής Θεσσαλονίκης καλούνται να υποβάλλουν δηλώσεις τοποθέτησης στις κενές λειτουργικές θέσεις από Δευτέρα 08-09-2014 έως και την Τρίτη 09-09-2014 από ώρα 9.00 έως 15.00 στο ΠΥΣΠΕ. Δυτ. Θεσ/νίκης (Κολοκοτρώνη 22, Σταυρούπολη).
Οι δηλώσεις τοποθέτησης θα κατατεθούν αυτοπροσώπως στη Δ/νση εντός της παραπάνω προθεσμίας.  

Δείτε τους πίνακες και τα λειτουργικά κενά εδώ...