Επιλογές

  • Για τον Πίνακα των τοποθετήσεων ΠΕ11 Β΄ Φάσης πατήστε εδώ...
  • Για τον Πίνακα των εκπαιδευτικών ΠΕ11 που παρέμειναν στη Διάθεση μετά την ολοκλήρωση της Β΄ Φάσης πατήστε εδώ...

Σας ενημερώνουμε ότι αναστέλλεται η διαδικασία των οριστικών τοποθετήσεων των εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ06 λόγω της αριθ. 116481/Ε2/19-07-2019 εγκυκλίου του Υπ. Παιδείας & Θρησκευμάτων με θέμα: "Ενημέρωση σχετικά με την τοποθέτηση των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που υπηρετούν με θητεία σε Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία", η οποία θα ακολουθήσει με την ολοκλήρωση της διαδικασίας δηλώσεων των εκπ/κών του Πειραματικού Σχολείου αρμοδιότητας της Διεύθυνσής μας.