• Για τον Πίνακα των τοποθετήσεων ΠΕ06 Β΄ Φάσης (μετά την αριθ. 116841/Ε2/19-07-2019 εγκύκλιο ΥΠΑΙΘ) πατήστε εδώ...
  • Για τον Πίνακα των τοποθετήσεων ΠΕ70 Γ΄ Φάσης (ανακοινοποίηση μετά την αριθ. 116841/Ε2/19-07-2019 εγκύκλιο ΥΠΑΙΘ) πατήστε εδώ...
  • Για τα εναπομείναντα οργανικά κενά ΠΕ06 πατήστε εδώ...