Επιλογές

  • Για το Χρονοδιάγραμμα (Αύγουστος - Σεπτέμβριος 2019) πατήστε εδώ...

Παρακαλείσθε να παρακολουθείτε την ιστοσελίδα της Διεύθυνσης (http://dipe-v-thess.thess.sch.gr/), για τυχόν αλλαγές στο χρονοδιάγραμμα καθώς και τις τοποθετήσεις των αναπληρωτών (ΠΕ08, ΠΕ79, ΠΕ91, ΣΜΕΑΕ-Ειδικής Αγωγής-ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ-ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ, ΤΥ-ΖΕΠ) που θα προσλαμβάνονται.