Επιλογές

  • Για την Πρόσκληση πατήστε εδώ...
  • Για το Έντυπο της Δήλωσης Τοποθέτησης Γενικής Αγωγής πατήστε εδώ...
  • Για το Έντυπο της Δήλωσης Τοποθέτησης Ειδικής Αγωγής πατήστε εδώ...
  • Για τους Πίνακες των Εκπαιδευτικών στη Διάθεση ΠΥΣΠΕ ανά κλάδο Γενικής & Ειδικής πατήστε εδώ...
  • Για τα επικαιροποιημένα λειτουργικά κενά ειδικοτήτων Γενικής πατήστε εδώ...
  • Για τα λειτουργικά κενά κλάδου ΠΕ11 Ειδικής πατήστε εδώ...