Επιλογές

  • Για τους Πίνακες των Τοποθετήσεων ανά κλάδο πατήστε εδώ...
  • Για τα Εναπομείναντα Λειτουργικά Κενά ανά κλάδο πατήστε εδώ...

Επισημαίνεται ότι, οι εκπαιδευτικοί που περιλαμβάνονται στους πίνακες των τοποθετήσεων θα αναλάβουν υπηρεσία τη Δευτέρα 02-09-2019 στα σχολεία τοποθέτησής τους. Όσοι από τους παραπάνω εκπαιδευτικούς δεν τοποθετήθηκαν στην παρούσα φάση, θα παρουσιαστούν στο ΠΥΣΠΕ Δυτ. Θεσ/νίκης (Κολοκοτρώνη 22 - Σταυρούπολη) προκειμένου να κάνουν αναφορά ανάληψης υπηρεσίας καθώς και νέα Δήλωση Τοποθέτησης στα εναπομείναντα κενά τη Δευτέρα 02-09-2019 και έως τις 11.00 π.μ.