• Για τους Πίνακες των Λειτουργικά Υπεράριθμων Εκπαιδευτικών ΠΕ60 & ΠΕ70 πατήστε εδώ...
  • Για τους Πίνακες των Ενδεικτικών Λειτουργικών Κενών ΠΕ60 & ΠΕ70 πατήστε εδώ...
  • Για τις Ομάδες των Σχολείων πατήστε εδώ...

Επισημαίνεται ότι, οι υπεράριθμοι εκπαιδευτικοί θα παρουσιαστούν την Δευτέρα 02-09-2019 στην οργανική τους θέση.
- Οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να τοποθετηθούν σε κενό της ομάδας τους κατά προτεραιότητα (Π.Δ. 50/1996) θα προσέλθουν στα γραφεία της Διεύθυνσης προκειμένου να κάνουν δήλωση τοποθέτησης την Δευτέρα 02-09-2019 από 08:00 έως 12:30.
- Οι υπόλοιποι που δεν επιθυμούν να τοποθετηθούν σε κενό της ομάδας τους κατά προτεραιότητα (Π.Δ. 50/1996) και επιθυμούν να κριθούν με τη διάθεση θα προσέλθουν στα γραφεία της Διεύθυνσης προκειμένου να δηλώσουν σε όλα τα κενά την Τρίτη 03-09-2019.
Σε κάθε περίπτωση θα προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά:
1) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
2) Πιστοποιητικό εντοπιότητας
3) Δικαιολογητικό συνυπηρέτησης