• Για τον Πίνακα των τοποθετήσεων των λειτουργικά υπεράριθμων εκπ/κών ΠΕ60 πατήστε εδώ...
  • Για τον Πίνακα των εκπ/κών ΠΕ60 που παρέμειναν στη Διάθεση πατήστε εδώ...
  • Για τα εναπομείναντα ενδεικτικά λειτουργικά κενά ΠΕ60 πατήστε εδώ...

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί ΠΕ60 που παρέμειναν στη Διάθεση έπειτα από τη διαδικασία των λειτουργικών υπεραριθμιών να προσέλθουν στα γραφεία της Διεύθυνσης προκειμένου να δηλώσουν στα εναπομείναντα κενά ΠΕ60 την Τρίτη 03-09-2019 έως τις 12.30.