Επιλογές

  • Για τον Πίνακα των τοποθετήσεων των λειτουργικά υπεράριθμων εκπ/κών ΠΕ70 (ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ - 03-09-2019) πατήστε εδώ...
  • Για τον Πίνακα των εκπ/κών ΠΕ70 που παρέμειναν στη Διάθεση πατήστε εδώ...
  • Για τα εναπομείναντα ενδεικτικά λειτουργικά κενά ΠΕ70 πατήστε εδώ...

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί ΠΕ70 που παρέμειναν στη Διάθεση έπειτα από τη διαδικασία των λειτουργικών υπεραριθμιών, καθώς και οι εκπαιδευτικοί ΠΕ70 που βρίσκονται στη Διάθεση και τοποθετήθηκαν προσωρινά, να προσέλθουν στα γραφεία της Διεύθυνσης προκειμένου να δηλώσουν στα εναπομείναντα κενά ΠΕ70 την Τρίτη 03-09-2019 έως τις 12.30.