• Για τους Πίνακες των Λειτουργικών Κενών Ειδικής Αγωγής ΣΜΕΑΕ και Τμημάτων Ένταξης πατήστε εδώ...
  • Για τους Πίνακες των Λειτουργικών Κενών Ειδικοτήτων (πλην ΠΕ60 και ΠΕ70) ανά κλάδο πατήστε εδώ...