Επιλογές

Σας κοινοποιούμε τους πίνακες με τα ενδεικτικά λειτουργικά κενά ειδικοτήτων των ομάδων των Σχολικών Μονάδων της Διεύθυνσης Π.Ε. Δυτικής Θεσσαλονίκης.
Οι εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων που παρέμειναν στη Διάθεση της Διεύθυνσης Π.Ε. Δυτικής Θεσσαλονίκης, καθώς και αυτοί που ήρθαν με μετάταξη από τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση καλούνται να υποβάλλουν δηλώσεις τοποθέτησης στις κενές λειτουργικές θέσεις, από Τρίτη 09-09-2014 έως και την Τετάρτη 10-09-2014 από ώρα 9.00 έως 15.00 στο ΠΥΣΠΕ. Δυτ. Θεσ/νίκης (Κολοκοτρώνη 22, Σταυρούπολη).

Ειδικότερα, οι εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων από μετάταξη θα πρέπει να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά που αφορούν στη μοριοδότησή τους (Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης, Πιστοποιητικό Εντοπιότητας, Βεβαίωση Συνυπηρέτησης).
Οι δηλώσεις τοποθέτησης θα κατατεθούν αυτοπροσώπως στη Δ/νση εντός της παραπάνω προθεσμίας.  

Δείτε τους πίνακες εδώ....