Επιλογές

  • Για τον Ανακοινοποιημένο Πίνακα των Αποσπάσεων εντός ΠΥΣΠΕ ΠΕ60 μετά από ενστάσεις πατήστε εδώ...
  • Για τον Ανακοινοποιημένο Πίνακα των Αποσπάσεων εντός ΠΥΣΠΕ ΠΕ70 μετά από ενστάσεις πατήστε εδώ...
  • Για τα Ανακοινοποιημένα Εναπομείναντα Λειτουργικά Κενά ΠΕ60 μετά τις ενστάσεις και τις τοποθετήσεις από Αποσπάσεις εντός ΠΥΣΠΕ ΠΕ60 πατήστε εδώ...
  • Για τα Ανακοινοποιημένα Εναπομείναντα Λειτουργικά Κενά ΠΕ70 μετά τις ενστάσεις και τις τοποθετήσεις από Αποσπάσεις εντός ΠΥΣΠΕ ΠΕ70 πατήστε εδώ...