• Για τους Πίνακες των τοποθετήσεων ΠΕ60.ΕΑΕ/ΠΕ61, ΠΕ70.ΕΑΕ/ΠΕ71 και Ειδικοτήτων ΣΜΕΑΕ ανά κλάδο (ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΕ08 - 18-09-2019) πατήστε εδώ...