• Για την Απόφαση Δ/ντή των προσωρινών τοποθετήσεων αναπληρωτών εκπ/κών ΠΕ60 Γενικής (Προσχολική) πατήστε εδώ...
  • Για την Απόφαση Δ/ντή των προσωρινών τοποθετήσεων αναπληρωτών εκπ/κών ΠΕ70 Γενικής (Ενιαίος) πατήστε εδώ...

Επισημαίνεται ότι, οι παραπάνω τοποθετήσεις των αναπληρωτών εκπ/κών ΠΕ60 και ΠΕ70 είναι προσωρινές και θα ακολουθήσει Πρόσκληση για Δήλωση Τοποθέτησης σε εναπομείναντα λειτουργικά κενά μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου των τοποθετήσεων των αποσπασμένων εκπ/κων ΠΕ60 και ΠΕ70 από άλλα ΠΥΣΠΕ.

ΠΥΣΠΕ ΔΥΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ