Επιλογές

  • Για τον Πίνακα των Τοποθετήσεων ΠΕ60 πατήστε εδώ…
  • Για τον Πίνακα των Τοποθετήσεων ΠΕ70 πατήστε εδώ…
  • Για τον Πίνακα των Τοποθετήσεων ΠΕ70 κατά προτεραιότητα πατήστε εδώ…
  • Για τον Πίνακα των εκπ/κών ΠΕ60 χωρίς τοποθέτηση πατήστε εδώ…
  • Για τον Πίνακα των εκπ/κών ΠΕ70 χωρίς τοποθέτηση πατήστε εδώ…
  • Για τα ενδεικτικά Λειτουργικά Κενά ΠΕ60 πατήστε εδώ…
  • Για τα ενδεικτικά Λειτουργικά Κενά ΠΕ70 πατήστε εδώ…

Παρακαλούνται όλοι οι αποσπασμένοι εκπ/κοί, εντός και από άλλα ΠΥΣΠΕ, κλάδων ΠΕ60 και ΠΕ70 τη Δευτέρα 16-09-2019 να παρουσιαστούν στις νέες τους θέσεις.
Επίσης, καλούνται οι αποσπασμένοι εκπ/κοί ΠΕ60 και ΠΕ70 από άλλα ΠΥΣΠΕ που δεν τοποθετήθηκαν να δηλώσουν στα εναπομείναντα λειτουργικά κενά τη Δευτέρα 16-09-2019 από τις 08.00 έως τις 11.00.
Επιπλέον, καλούνται οι αναπληρωτές εκπ/κοί ΠΕ60 και ΠΕ70 να δηλώσουν στα εναπομείναντα λειτουργικά κενά τη Δευτέρα 16-09-2019 από τις 12.00 έως τις 15.00.

ΠΥΣΠΕ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ