Επιλογές

Σας γνωστοποιούμε τους Πίνακες με τις τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ60 από Διάθεση ΠΥΣΠΕ σε κενές λειτουργικές θέσεις Σχολικών Μονάδων της Δ/νσης Π.Ε. Δυτ. Θεσ/νίκης.
Για τους πίνακες πατήστε εδώ...