• Για τους Πίνακες των Τοποθετήσεων των εκπαιδευτικών ΠΕ11 από μετάθεση, αποσπασμένων από άλλα ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ και αναπληρωτών πατήστε εδώ...