Επιλογές

  • Για τον Πίνακα των Τοποθετήσεων των αναπληρωτών εκπαιδευτικών ΔΥΕΠ ανά ειδικότητα πατήστε εδώ...

Οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί που περιλαμβάνονται στον παραπάνω πίνακα θα παρουσιαστούν στο 1ο Σχολείο Τοποθέτησης αύριο Πέμπτη 14 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 9.00 π.μ. για να αναλάβουν υπηρεσία.