Επιλογές

  • Για το Πίνακα των Τοποθετήσεων των αναπληρωτών εκπαιδευτικών ΠΕ61/ΠΕ60.ΕΑΕ Παράλληλης Νοηματικής (ΕΝΓ) πατήστε εδώ...
  • Για το Πίνακα των Τοποθετήσεων των αναπληρωτών εκπαιδευτικών ΠΕ71/ΠΕ70.ΕΑΕ Παράλληλης Νοηματικής (ΕΝΓ) πατήστε εδώ...
  • Για το Πίνακα των Τοποθετήσεων των αναπληρωτών εκπαιδευτικών ΠΕ61/ΠΕ60.ΕΑΕ Παράλληλης Ειδικής (ΕΑΕ) (ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 15-11-2019) πατήστε εδώ...
  • Για το Πίνακα των Τοποθετήσεων των αναπληρωτών εκπαιδευτικών ΠΕ71/ΠΕ70.ΕΑΕ Παράλληλης Ειδικής (ΕΑΕ) (ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 15-11-2019) πατήστε εδώ...

Οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί που περιλαμβάνονται στους παραπάνω πίνακες θα παρουσιαστούν στο Σχολείο Τοποθέτησής τους αύριο Πέμπτη 14 Νοεμβρίου 2019 για να αναλάβουν υπηρεσία. Όπου η τοποθέτηση περιλαμβάνει δύο Σχολεία η ανάληψη υπηρεσίας θα γίνει στο 1ο Σχολείο Τοποθέτησης.

Επισημαίνεται ότι, μετά τις τοποθετήσεις των αναπληρωτών εκπαιδευτικών Παράλληλης Στήριξης Ειδικής (ΕΑΕ), τα σχολεία θα πρέπει να φροντίσουν ώστε όλοι οι μαθητές που έχουν έγκριση για Παράλληλη Στήριξη να καλυφθούν από τους διαθέσιμους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς Παράλληλης Στήριξης οποιασδήποτε φάσης διορισμού (Α΄ ή Β΄).