Επιλογές

Σας γνωστοποιούμε τους επικαιροποιημένους Πίνακες με τις επανατοποθετήσεις των εκπαιδευτικών ΠΕ70 από Διάθεση ΠΥΣΠΕ και τις προσωρινές επανατοποθετήσεις εκπαιδευτικών ΠΕ70 Αποσπασμένων από άλλα ΠΥΣΠΕ σε κενές λειτουργικές θέσεις Σχολικών Μονάδων της Δ/νσης Π.Ε. Δυτ. Θεσ/νίκης.
Οι αλλαγές που έγιναν στις προσωρινές τοποθετήσεις φαίνονται με κίτρινο χρώμα.
Oι εκπαιδευτικοί οφείλουν να παρουσιαστούν στις θέσεις τους την Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου 2014.
Για τους πίνακες πατήστε εδώ...