Σας γνωστοποιούμε τους Πίνακες με τις τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ06-ΠΕ11-ΠΕ16-ΠΕ08-ΠΕ19/20 από Διάθεση/Μετάταξη σε κενές λειτουργικές θέσεις Σχολικών Μονάδων της Δ/νσης Π.Ε. Δυτ. Θεσ/νίκης.
Για τους πίνακες πατήστε εδώ...